IMG_20180115_100604.jpg

XCR-Z dual nozzles

MOKO Japan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

xcc.JPG

 

MOKO Japan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_20180111_175220.jpg

不常印ABS(綠)

MOKO Japan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

以下是ATOM Dual nozzles 零件表 (編輯中)

整體重量含部分配線大約落在340g

MOKO Japan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

MOKO Japan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

«123